ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์เจนภพดอทคอม www.jnepob.com
 หน้าแรก | กระดานข่าว |บทความพิเศษ|เพื่อนบ้าน|ค่ายเพลง| ลิงค์นักร้องลูกทุ่ง| ติดต่อ                                             

รายการย้อนหลัง
ข้าวเกรียบเพลงเก่า

 

 


มนต์เพลงรายวันคิดถึงกันวันละคน   

1. ก้าน  แก้วสุพรรณ  วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2551
2. กาเหว่า  เสียงทอง  วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2551
3. บุปผา  สายชล  วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2551
4. ทูล  ทองใจ  วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2551
5. สัญญา  พรนารายณ์  วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2551
6. โฆษิต  นพคุณ  วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2551
7. ปอง  ปรีดา  วันอังคารที่ 2 กันยายน 2551
8. เรียม  ดาราน้อย  วันพุธที่ 3 กันยายน 2551
9. เมืองมนต์  สมบัติเจริญ  วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2551
10. คัมภีร์  แสงทอง  วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2551
11. คำรณ สัมบุญณานนท์  วันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2551
12. ศรีไพร ลูกราชบุรี  วันอังคารที่ 9 กันยายน 2551
13. แสงสุรีย์  รุ่งโรจน์  วันพุธที่ 10 กันยายน 2551
14. ชายธง  ทรงพล  วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2551
15. รังษี  เสรีชัย  วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2551
16. พร  ภิรมย์  วันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2551
17. ขวัญชัย  เพชรร้อยเอ็ด  วันอังคารที่ 16 กันยายน 2551
18. สาริกา  กิ่งทอง  วันพุธ 17 กันยายน 2551
19. รักชาติ  ศิริชัย  วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2551
20. สดใส  รุ่งโพธิ์ทอง  วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2551
21. สมยศ  ทัศนพันธ์  วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2551
22. น้ำอ้อย  พรวิเชียร  วันอังคารที่ 23 กันยายน 2551
23. โรม  ศรีธรรมราช  วันพุธที่ 24 กันยายน 2551
24.

ไพรวัลย์  ลูกเพชร  วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2551 ครูสมพงษ์  วงศิรักไทย  วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2551

25. วงจันทร์  ไพโรจน์  วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2551
26. เพชร  โพธาราม  วันอังคารที่ 30 กันยายน 2551
27. ชาญ  เย็นแข  วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2551
28. สุริยา  ฟ้าปทุม  วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2551
29. สังข์ทอง  สีใส  วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2551
30. ชินกร  ไกรลาส  วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2551
31. ยอดรัก  สลักใจ  วันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2551
32. ชาตรี  ศรีชล  วันพุธที่ 8 ตุลาคม 2551
33. จีรพันธ์  วีระพงษ์  วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2551
34. ศรคีรี  ศรีประจวบ  วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2551
35. ผ่องศรี  วรนุช  วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2551
36. ชัยชนะ  บุญนะโชติ  วันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2551
37. มีศักดิ์  นาครัตน์  วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2551
38. ชาย  เมืองสิงห์  วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 51
ชาย  เมืองสิงห์  วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 51
39. รุ่งเพชร  แหลมสิงห์  วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2551
40. เพลิน  พรหมแดน  วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2551
เพลิน  พรหมแดน  วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2551
41. แวว  มยุรา  วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2551
42. เกรียงไกร  กรุงสยาม  วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2551
43. ระพิน  ภูไท  วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2551
44. ยงยุทธ  เชียวชาญชัย  วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2551
45. ยุพิน  แพรทอง  วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2551
46. ประกายเพชร  สรหงษ์  วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2551
47. ไวพจน์  เพชรสุพรรณ  วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2551
48. ศิรินทรา  นิยากร  วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2551
49. เพชร  พนมรุ้ง  วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2551
50. ดำ  แดนสุพรรณ  วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2551
51. กังวานไพร  ลูกเพชร  วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2551
52. สายัณห์  สัญญา  วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2551
53. รุ่ง  โพธาราม  วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2551
54. นพพร  เมืองสุพรรณ  วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2551
55. โชคชัย  โชคอนันต์  วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2551
56. สมานมิตร  เกิดกำแพง  วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2551
57. พุ่มพวง  ดวงจันทร์  วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2551
58. มนต์รัก  ขวัญโพธิ์ไทย  วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2551
59. ศรชัย  เมฆวิเชียร  วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2551
ศรชัย  เมฆวิเชียร  วันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2551
60. ศรีสอางค์  ตรีเนตร  วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2551
61. ละอองดาว + สกาวเดือน  วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2551
62. ภูมินทร์  อินทพันธ์  วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2551
63. นิยม  มารยาท  วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2551
64. หนุ่ม  เมืองไพร  วันพุธที่ 10 ธันวาคม 2551
65. ขวัญจิต  ศรีประจันต์  วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2551
66. พนม  นพพร  วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2551
67. ปรีชา  บุญยะเกียรติ  วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2551
68. ดาว  บ้านดอน  วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2551
69. เสกศักดิ์  ภู่กันทอง  วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2551
70. ศักดิ์สยาม  เพชรชมพู  วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2551
71. ก้องเพชร   แก่นนคร  วันศุกรที่ื่์ 19 ธันวาคม 2551
72. เทพพร  เพชรอุบล  วันจันทรที่์ 22 ธันวาคม 2551
73. เตือนใจ  บุญพรรักษา วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 251
74. ฉัตรทอง  มงคลทอง วันพุธที่ 24 ธันวาคม 2551
75. สนธิ  สมมาตร์ วันพฤหัสบดีที่ 25 - วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2551
76. พิเศษ ส.ค.ส. เสียงศิลปิน วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม

 

ที่อยู่ : 577(28) จรัญสนิทวงศ์ 13 (แยกพาณิชยการธนบุรี 9) แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600  
โทรศัพท์ : 02 - 412-1694 โทรสาร :  02-864-3199      อีเมล vichathai.ac.th@hotmail.com