ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์เจนภพดอทคอม www.jnepob.com
 หน้าแรก | กระดานข่าว |บทความพิเศษ|เพื่อนบ้าน|ค่ายเพลง| ลิงค์นักร้องลูกทุ่ง| ติดต่อ                                             

รายการย้อนหลัง
ข้าวเกรียบเพลงเก่า

 

 


มนต์เพลงรายวันคิดถึงกันวันละคน   

1. พิเศษ ส.ค.ส. จากใจเสียงศิลปิน วันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2552
ปอง - เรียม - เมืองมนต์ - คัมภีร์ - คำรณ - ศรีไพร
2. พิเศษ ส.ค.ส. จากใจเสียงศิลปิน วันอังคารที่ 6 มกราคม 2552
แสงสุรีย์ - ชายธง - รังษี - พรภิรย์ - ขวัญชัย - สาริกา
3. พิเศษ ส.ค.ส. จากใจเสียงศิลปิน วันพุธที่ 7 มกราคม 2552
สาริกา - รักชาติ - สดใส - สมยศ - น้ำ้อ้อย
4. พิเศษ ส.ค.ส. จากใจเสียงศิลปิน วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2552
โรม - ไพรวัลย์ - วงจันทร์ - เพชร - ชาญ - สุริยา
5. พิเศษ ส.ค.ส. จากใจเสียงศิลปิน วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2552
สังข์ทอง - ธินกร - ยอดรัก - ราตรี - จีรพันธ์
6. พิเศษ ส.ค.ส. จากใจเสียงศิลปิน วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2552
ศรคีรี - ผ่องศรี - ชัยชนะ - มีศักษ์ - ชาย - รุ่งเพชร
7. พิเศษ ส.ค.ส. จากใจเสียงศิลปิน วันอังคารที่ 13 มกราคม 2552
เพลิน - แวว - เกรียงไกร - ระพิน - ยงยุทธ
8. พิเศษ ส.ค.ส. จากใจเสียงศิลปิน วันพุธที่ 14 มกราคม 2552
ยุพิน - ประกายเพชร - ไวพจน์ - ศิรินยา - เพชร พนมรุ้ง
9. พิเศษ ส.ค.ส. จากใจเสียงศิลปิน
วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2552
ดำ - กังวานไพร - สายันต์ - รุ่ง - นพพร - โชคชัย
10. พิเศษ มนต์เพลงวันครู วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2552
11. พิเศษ ส.ค.ส. จากใจเสียงศิลปิน วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2552
สมานมิตร - พุ่มพวง - มนต์รัก - ศรชัย - ศรีสองค์ -
ละอองดาว + สกาวเดือน
12. พิเศษ ส.ค.ส. จากใจเสียงศิลปิน วันอังคารที่ 20 มกราคม 2552
ภูมินทร์ - นิยม - หนุ่ม - ขวัญจิต - พนม - ปรีชา
13. พิเศษ ส.ค.ส. จากใจเสียงศิลปิน วันพุธที่ 21 มกราคม 2552
ดาว - เสกศักดิ์ - ศักดิ์สยาม - ก้องเพชร - เทพพร
14. พิเศษ ส.ค.ส. จากใจเสียงศิลปิน
วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2552
เตือนใจ - ฉัตรทอง - สนธิ
15. แหวนเพชร  วงทอง  วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2552
16. พิเศษ วันตรุษจีน วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2552
17. พรชัย  พรหมบัญชา  วันอังคารที่ 27 มกราคม 2552
18. พิเศษ วันเกิดพี่กังวานไพร ลูกเพชร
วันพุธที่ 28 มกราคม 2552
19. แทน  นครปฐม วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2552
20. 37 ปี ศรคีรี  ศรีประจวบ วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2552
21. กุศล  กมลสิงห์  วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552
22. บรรจบ  เจริญพร  วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552
23. ลพ  บุรีรัตน์  วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552
24. สมัย  อ่อนวงศ์  วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552
25. สุพรรณ  สันติชัย  วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552
26. พรไพร  เพชรดำเนิน วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2552
27. สุนารี  ราชสีมา วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552
28. แสนสุข  แดนดำเนิน วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552
29. เบญจมินทร์ วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552
30. สุริยา  ชินพันธ์  วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552
31. สายัณห์  จันทรวิบูลย์  วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552
32. นันทิดา  แก้วบัวสาย  วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552
33. ครูพยงค์  มุกดา วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552
34. ชาย  เมืองสิงห์ กลับบ้าน วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552
35. เสรี  รุ่งสว่าง  วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552
36. สรวง  สันติ  วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552
37. ดาวใต้  เมืองตรัง  วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552
38. มนต์ไพร  ลูกราชบุรี  วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552
39. ศักดิ์ศรี  ศรีอักษร  วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2552
40. ดวงดี  นิรันดร  วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2552
41. ชัยณรงค์  บุณนะโชติ  วันพุธที่ 4 มีนาคม 2552
42. สมศรี  ม่วงศรเขียว  วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2552
43. เสมา  ทองคำ  วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2552
44. สุรชัย  สมบัติเจริญ  วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2552
45. ร้อยเอ็ด  เพชรสยาม  วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2552
46. สุชาติ  เทียนทอง  วันพุธที่ 11 มีนาคม 2552
47. คม  เมืองนคร  วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2552
48. ดุสิต  ดุริยะศักดิ์  วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2552
49. ภูษิต  ภู่สว่าง  วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2552
50. กำแพง  พิมพ์ใจ  วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2552
51. กิ่งแก้ว  ศรีสาคร  วันพุธที่ 18 มีนาคม 2552
52. รุ่งตะวัน  ขวัญกระบี่  วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2552
53. ชัชชัย  ชัชวาลย์  วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2552
54. ขวัญทุ่ง  เมืองทอง  วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2552
55. ครูสุรพล  สมบัติเจริญ  
วันอังคารที่ 24 - วันพุธที่ 25 มีนาคม 2552
56. ครูสุรพล  สมบัติเจริญ  วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2552
57. จินดา  สมบัติเจริญ  วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2552
58. พนมไพร  ลูกเพชร  วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2552
59. ศรเพชร  ศรสุพรรณ  
วันอังคารที่ 31 มีนาคม - วันพุธที่ 1 เมษายน 2552
60. พิเศษ เพลงลูกทุ่งสมเด็จพระเทพฯ
วันพุธที่ 2 เมษายน 2552
61. อ้อยทิพย์  ปัญญาธรณ์  วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2552
62. แมน  เนรมิตร  วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2552
63. พิเศษ วันหยุดทำร้ายประเทศไทย หยุดใช้ความรุนแรง
วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2552
64. พิเศษ วันฉัตรมงคล วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2552
65. กุง  กาดิน  วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2552
66. เรไร  สลักจิต  วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2552
67. พิเศษ ชุด บุญ - บาป (เวรกรรม)
วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2552
68. พิเศษ ยิ้ม วันจันทร์ฺที่ 11 พฤษภาคม 2552
69. ประจวบ จำปาทอง วันพุธ 13 พฤษภาคม 2552
70. กรุง  ศรีวิไล วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2552
71. เอกชัย  ศรีวิชัย วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2552
72.

ยอดรัก  สลักใจ
วันอังคารที่ 19 - วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2552

73. เย็นจิตร พรเทวี วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2552
74. กุสุมา  มณีกาญจน์ วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2552
75. จันทรา  ชีรวรรณ วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2552

 

ที่อยู่ : 577(28) จรัญสนิทวงศ์ 13 (แยกพาณิชยการธนบุรี 9) แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600  
โทรศัพท์ : 02 - 412-1694 โทรสาร :  02-864-3199      อีเมล vichathai.ac.th@hotmail.com